عرق گزنه

خواص گزنه : اثر قاطع در رفع بيماري هاي پوستي و جلدي ، مدر ، باز كننده عروق ، ضد چربي و قند خون ، ضد خونريزي ، تقويت مو و جلوگيري از ريزش مو