عصاره مالت جو ساده

زمانی که دانه های مالت جو چندین مرحله پخته شوند، شیره ای غلیظ و قهوه ای
رنگ بدست می آید که اسم آن ” عصاره مالت جو ” هست.
عصاره مالت جو یکی از مواد غذایی هست که مثل تمام شیره های دیگه (شیره انگور ، خرما و …)