دمنوش چای سبز و نعناع

طبیعت دمنوش چای سبز و نعناع: دارای طبع سرد است.
عصاره برگ چای سبز دارای اثرات ضد میکروبی است و از ایجاد پلاک و پوسیدگی دندان جلوگیری می‌کند.

دمنوش چای سبز و نعناع قادر است از عوارض ناشی از دیابت مانند آب مروارید و بیماری های کلیوی به طور معجزه آسایی جلوگیری کند.