روغن سیر

کاربرد موضعي : درمان قارچ هاي پوستي – رفع سفيدي مو-ضد باکتري و ويروس-درمان درد سياتيک
کابرد خوراکي : کاهنده چربي و فشار خون