لکه بر لباس

برای پاک کردن لکه های پایه آبی از جمله (خون)، (قهوه)، (چای)، (آب شاه توت)، ( آب انار)، (سس گوجه)، (حنا)، (رنگ مو) ……. بسیار موثر است
قابل استفاده بر روی ، لباس، رو مبلی، پرده و ……. میباشد