گندم سیاه ارگانیک

ارزش غذایی یک لیوان گندم سیاه پخته شده بشرح ذیل می باشد:

کالری ……………. ۱۵۵ کیلو کالری
پروتئین …………… ۶ گرم
چربی ……………. ۱ گرم
کربوهیدرات ……… ۳۳ گرم
فیبر ……………….. ۵ گرم
شکر ……………… ۱/۵  گرم
منگنز …………….. ۸۶ میلیگرم
منیزیم ……………. ۸۶ میلیگرم
فسفر …………….. ۱۱۸ میلیگرم
نیاسین …………… ۶ میلیگرم
زینک ………………. ۱ میلیگرم
آهن ……………….. ۳۴ میلیگرم
ویتامین ب-۶ ……….. ۰/۱۳ میلیگرم
فولات ……………… ۲۴ میلیگرم
اسید پانتوتنیک …… ۰/۶ میلیگرم