نان سنتی کاک حاوی آرد جو دو سر با تزئین شوید

نان سنتی کاک حاوی آرد سویا منبع خوبی برای ویتامین‌های گروه B منیزیم و فسفر بوده و باعث ثابت ماندن قند خون می‌گردد.