نان سنتی کاک حاوی میوه خشک انجیر

اولین برش از نان سنتی کاک حاوی میوه خشک انجیر را که می‌چشید،
شیرینی مطبوع و ملایم «انجیر» را کاملاً حس خواهید کرد.